Tuesday, 22 November 2016

Mempertahankan syahadatul Haq

Mempertahankan syahadatul Haq.
Al-Nisa’

135.  Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi (menerang kebenaran) kerana Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibubapa atau terhadap kaum-kaum kerabatmu. Jika dia(terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu keran ingin menyimpang daripada kebenaran. Dan jika kamuj memutarbelitkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maaha teliti terhadap segala apa yang telah kamu kerjakan.

136. Wahai orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan rasulNya dan kepada al-Quran yang diturunkan kepada rasulNya , serta kitab yang diturunkan sebelumnya, Barang sesiapa yang ingkar kepada Allah, melaikatNya, KitabNya, RasulNya, dan hari-hari kemudian, maka orang itu telah tersesat sangat jauh.

Ketahuilah, semua kekuatan itu hanya milik Allah. 139.
(Ayabtaghu indahuhumul ‘izzata fainnal ‘izzata lillahi jamia’)


Jangan sesekali menggadai prinsip, untuk mendapat dunia yang mengiurkan.

Have a good day ahead! smile.

thanks reading my diary

0 Smile for me♒: